2 Comments

Cảm ơn anh về bài viết ý nghĩa ạ. Đúng là khi em bắt đầu chia đều cho 4 túi và ít đặt nặng "túi tiền" lại thì cuộc sống em tốt hơn nhiều về vật chất lẫn tinh thần ạ. Về quy luật 80-20 em cũng đang trên hành trình thực hiện nó ạ.

Expand full comment

Cảm ơn anh về bài viết, như mọi người vẫn hay nói, khi mình thực sự muốn điều gì đó thì vũ trụ sẽ trao cho ta điều đó. Có lẽ lúc này đôi mắt em đã mở và sẵn sàng hơn ạ

Expand full comment