Think & Share. Sharing is Caring
Think & Share - Podcast
First Thing First - Làm điều quan trọng
0:00
-7:35

First Thing First - Làm điều quan trọng

Bí mật quan trọng nhất của thành công: Ưu tiên cho những điều quan trọng

Dù ở vai trò nào, làm chồng - cha, làm sếp - nhân viên; bạn đều có những điều ưu tiên quan trọng hơn những điều còn lại.

Hãy suy nghĩ, lập kế hoạch và dành thời gian cho những điều quan trọng; để rồi bạn sẽ thấy thời gian trôi qua trọn vẹn ý nghĩa hơn.

Bạn thấy nội dung này hữu ích? 👍

☕️ Mời tác giả một ly cafe

Thanks for reading Think & Share. Sharing is Caring ! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

0 Comments
Think & Share. Sharing is Caring
Think & Share - Podcast
Chia sẻ góc nhìn về cuộc sống, kiến thức marketing, quản trị, vận hành, EQ & mindfulness.
Listen on
Substack App
RSS Feed
Appears in episode
Hồ Đông Thụ